Cursuri

Anul I

   1. Psihologia educaţiei

   2. Pedagogie I

Anul II

   3. Pedagogie II

   4. Didactica specialităţii

Anul III

   5. Instruire asistată de calculator

         6. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)

         7. Managementul clasei de elevi

         8. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

         9. Examen de absolvire: Nivelul I