Cursuri

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală

Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor

Proiectarea si managementul programelor educaţionale

 

Discipline de pregătire didactică si practică de specialitate

Didactica domeniului si dezvoltări în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, universitar)

Practică pedagogică (în învăţământul liceal, postliceal şi universitar)

 

Discipline opţionale 1

- Comunicare educaţională

- Consiliere şi orientare

- Metodologia cercetării educaţionale

 

Discipline opţionale 2

- Sociologia educaţiei

- Politici educaţionale

- Educaţie interculturală

 

Examen de absolvire, Nivelul II