Acte de studii Nivelul I

In termen de o lună de la promovarea examenului de absolvire, absolventul poate primi la cerere, o adeverinţă de absolvire a Nivelului I. Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, se eliberează de către Departamentul Acte de Studii din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.