Acte de studii Nivelul II

In termen de o lună de la promovarea examenului de absolvire, absolventul poate primi la cerere, o adeverinţă de absolvire a Nivelului II. Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, se eliberează de către Departamentul Acte de Studii din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.