Ghidul studentului DPPD - INTRODUCERE

Ce este DPPD?

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este organizat şi funcţionează ca o structură autonomă în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava.

Ce oferă DPPD?

DPPD oferă certificare pentru profesia de cadru didactic (conform Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării si Tineretului nr. 4316/3.06.2008).

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic asigură:

• formarea iniţială, psihopedagogică a studenţilor pentru cariera didactică;

• formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar,

• reconversie profesională la nivel postuniversitar.

Cine poate fi interesat de DPPD?

-          studenţi ai Universităţii interesati să obţină calificarea de profesor

-          absolvenţi ai Universităţii care doresc să obţină calificarea de profesor

-          cadre didactice interesate să participe la cursuri de formare continuă

„Absolvenţii învăţământului universitar pot profesa în învăţământ, inclusiv în învăţământul superior, numai dacă fac dovada că au absolvit Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic sau vor efectua activităţile din planul de învăţământ al Departamentului în primii trei ani de la angajare”. (Legea Învăţământului nr.84/1995, articolul 68)

 

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro