Ghidul studentului DPPD - CAP II

II. Organizarea DPPD

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava se organizează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit următoarelor norme legale:

Legea învăţământului nr. 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare;

O.M. nr. 4356/11.07.1996 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;

O.M. nr. 3312/23.02.1998 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice;

O.M. nr. 3770/19.05.1998 privind Metodologia formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar;

O.M. nr. 3345/1999 şi Precizările nr. 39076/22.10.2001 privind Curriculumul pentru formarea iniţială a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin DPPD;

O.M. nr. 3253/28.02.2001 privind organizarea şi desfăşurarea programelor de perfecţionare periodică a personalului didactic;

O.M. nr. 4796/19.10.2001 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de perfecţionare periodică a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar;

O.M. nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);

OM. nr. 4343/17.06.2005 privind aprobarea programului de studii în vederea obţinerii certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic;

Legea nr. 258/19. 07. 2007 privind practica elevilor şi studenţilor;

Carta Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, 2002;

Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor din Universitatea „Ştefan cel Mare din Suceava, 16.12.2005.

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic:

  • Este înfiinţat ca structură universitară distinctă, autonomă în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 4148/13.07.1998 şi funcţionează în baza Regulamentului de  organizare şi funcţionare aprobat prin Ordinul nr.4356/1996 completat cu:

            - Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3345/25.02.1999 cu privire la reforma formării iniţiale, de pregătire  a specialiştilor pentru cariera didactică, O.M. nr. 4343/17.06.2005 privind aprobarea programului de studii în vederea obţinerii certificatului de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea  Personalului Didactic şi
            - O.M. nr.4316/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;

 

  • Este o instituţie abilitată să asigure pregătire psihopedagogică şi metodică, teoretică şi practică a studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior în vederea dobândirii competenţelor şi atestării oficiale în cariera didactică.
  • Funcţionează pe bază de regulament şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind discipline de pregătire teoretică şi practică în domeniile pedagogiei, psihologiei, sociologiei,  didacticii de specialitate. În realizarea activităţilor proprii, Departamentul este sprijinit de facultăţi.
  • Planurile de învăţământ ale Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic sunt integrate în planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil (exemplu- Facultatea de Istorie –Geografie, Facultatea de Inginerie Mecanică etc. ) fiind aprobate prin Senatul Universităţii;
  • Absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic li se eliberează certificat de absolvire pe baza căruia sunt abilitaţi să funcţioneze în calitate de cadre didactice.
 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro