Ghidul studentului DPPD - CAP V

V.  Înscrierea la DPPD şi documentele studentului

La admiterea programului de studii psihopedagogice iniţial  Nivel I  – învăţământ licenţă zi, pot candida studenţii facultăţilor din Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, înmatriculaţi în anul I de studii de licenţă.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizeză periodic studii psihopedagogice în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică, la solicitarea persoanelor care nu au parcurs modulele I şi II în timpul studiilor de licenţă şi de masterat.

Conform Regulamentului DPPD, absolvenţii de învăţământ universitar, care doresc să dobândească atestarea pentru profesia didactică, se pot înscrie la DPPD şi pot urma modulele de pregătire psihopedagogică în regim comasat, pe durata unui an universitar, parcurgând disciplinele şi activităţile didactice în formaţii distincte sau împreună cu anii de studiu şi cu formaţiile de studenţi de la specializările pentru care doresc să obţină certificatul de atestare didactică,  regimul acestor studii fiind cu taxă.

Concursul de admitere la D.P.P.D. costă în parcurgerea următoarelor etape:

 1. Înscrierea candidaţilor în perioadele de înscriere aprobate;
 1. Candidatul prezintă la secretariatul D.P.P.D. dosarul cuprinzând actele necesare înscrierii la concursul de admitere. Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte necesare înscrierii:

NIVEL I:

 • fişă tip de înscriere pentru concursul de admitere;
 • copie buletin;
 • copie certificat de naştere;
 • copie legalizată certificat de căsătorie (dacă este cazul).
 • adeverinţă care atestă calitatea de student de la facultatea de profil şi regimul în care este înmatriculat: buget/taxă


NIVEL II:

 • certificat de naştere,
 • certificat de căsătorie(dacă este cazul),
 • carte de identitate,
 • cerere de înscriere(se completează la secretariatul DPPD),
 • diploma de licenţă (sau adeverinţă pentru absolvenţii din anul 2009),
 • certificat de absolvire a Nivelului I (sau adeverinţă pentru absolvenţii din anul 2009).


c) Susţinerea probei de admitere. Această probă constă în completarea unor chestionare specifice pentru identificarea aptitudinilor, valorilor şi a modelelor comportamentale la care candidaţii aderă. Probele de concurs nu implică nici un fel de criterii discriminatorii.

d) Afişarea rezultatelor în urma probei de admitere. Studenţii cu profiluri atitudinal – valorice - comportamentale care intră în dezacord cu principiile necesare exercitării carierei didactice susţin un interviu cu reprezentanţi ai D.P.P.D. şi consilieri din cadrul C.C.O.C. Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră în urma cărora li se validează sau invalidează calitatea de student D.P.P.D.

e)) Înmatricularea candidaţilor admişi prin semnarea cererii tip de înmatricularea şi a contractelor de studii. Candidaţii declaraţi admişi care nu se înmatriculează până la data specificată în calendarul de înscriere şi admitere la D.P.P.D. vor fi declaraţi respinşi.

f)Candidaţii admişi la învăţământul cu taxă plătesc la înmatriculare prima tranşă din taxa de şcolarizare D.P.P.D.

G)La finalul perioadei de înmatriculare, secretariatul redactează şi afişează listele finale de admitere cu candidaţii admişi şi înmatriculaţi.

Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului se depun la comisia de admitere în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor. După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, Comisia de admitere va rezolva contestaţiile în termen de 48 de ore.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro