Componenta Comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I

UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

DECIZIA NR. 9

privind componenţa Comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I,

sesiunea ianuarie - februarie 2011

Conform Legii nr.84/1995 cu modificările ulterioare şi prevederile HG. 8 1/5.02.2010 privind organizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, anexa 3, punctul 40, prin care se instituţionalizează Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava;

In temeiul Legii nr.84/1995 a Învăţământului, cu modificările aduse ulterior şi a Legii nr.128/1997; Conform O.M. 5720/20,10.2009 privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, art. 66, alin. (4);

Având în vedere aprobarea Biroului Senatului din 11.01.2011;

RECTORUL UNIVERSITATII

decide:

Art, 1 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Limba română, Limba franceză şi Limba engleză, sesiunea ianuarie-februarie 2011, după cum urmează:

Limba şi literatura română - Prof. univ. dr. Rodica NAGY

-  Lector univ. dr. Daniela PETROSEL

-  Conf. univ. dr. Carmen-Cornelia BALAN

Limba şi literatura franceză - Prof. univ. dr. Elena - Brânduşa STEICIUC

-  Conf. univ. dr. Simona - Aida MANOLACHE

-  Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Limba şi literatura engleză - Conf. univ. dr. Silvia MANOLIU

-  Lector univ. dr. Alexandru DIACONESCU

-  Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Art. 2 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic 1, pentru specializările Istorie şi Geografie, sesiunea ianuarie - februarie 2011 după cum urmează:

Istorie: -     Prof. univ. dr. Ştefan PURICI

-     Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Geografie: - Prof. univ. dr. Vasile EFROS

-     Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN


Art. 3 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru specializarea Ingineria produselor alimentare, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urrneazä:

Ingineria produselor alimentare - Prof. univ. dr. Sonia GUTT

Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Controlul şi expertiza produselor alimentare - Prof. univ. dr. Sonia GUTT

Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Art. 4 - Se numesc Comisiile pentru colocviu de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Calculatoare, Electrotehnică generală/Energetica industrială, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urmează:

Calculatoare: Prof. univ. dr. Ştefan Gheorghe PENTIUC

-         Lector univ. dr. Daniela JEDER

Electrotehnicä generală: Conf. univ. dr. Cezar Dumitru POPA

-Lector univ. dr. Daniela JEDER

Energetica industrială:- Prof. univ. dr. Radu Dumitru PENTIUC

Lector univ. dr. Daniela JEDER

Art. 5 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Educaţie fizicâ şi sport, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urmeazà:

Educatie fizicä şi sport : Conf. univ. dr. Petru GHERVAN

- Lector univ. dr. Bogdan GROSU

Lector univ. dr. Daniela JEDER

Art. 6 - Se numesc Comisiile pentru colocviui de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Învăţători şi Educatoare, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urmează:

Psihopedagogie:- Lector univ. dr. Otilia CLIPA

Lector univ. drd. (Prof. gr. I) Florica DIACONESCU

Limba română- Lector univ. dr. Otilia CLIPA

-Lector univ. drd. (Prof. gr, I) Florica DIACONESCU

Matematică:-     Lector univ. dr.Adina IGNAT

Lector univ. drd. (Prof gr. I) Marinela SPAC

Geografie/ Stiinte- Lector univ. dr. Adina IGNAT

Cunoaşterea mediului- Lector univ. dr. loan STAN


Istorie Lector univ. dr. Adina IGNAT

Prof. univ. dr, Mihai IACOBESCU

Educatie plastică - Lector univ. dr. Adina IGNAT

-Lector univ. dr. loan STAN

Educatie muzicală- Lector univ. dr. Adina IGNAT

Prof. gr. I Neculai CRAMAR

Educatie fizică - Lector univ. dr. Adina IGNAT

-Lector univ. dr. Bogdan GROSU

Art. 7- Serviciul Secretariat va duce la îndeplinire dispoziţiile prezenteil decizii,

Data astăzi,

Rector,                                                                            Oficiul Juridic,

Prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR                                                     Jurist Oana POSAŞCIUC

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro