Componenta Comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I

UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

DECIZIA NR. 9

privind componenţa Comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I,

sesiunea ianuarie - februarie 2011

Conform Legii nr.84/1995 cu modificările ulterioare şi prevederile HG. 8 1/5.02.2010 privind organizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, anexa 3, punctul 40, prin care se instituţionalizează Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava;

In temeiul Legii nr.84/1995 a Învăţământului, cu modificările aduse ulterior şi a Legii nr.128/1997; Conform O.M. 5720/20,10.2009 privind aprobarea Metodologiei formarii continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, art. 66, alin. (4);

Având în vedere aprobarea Biroului Senatului din 11.01.2011;

RECTORUL UNIVERSITATII

decide:

Art, 1 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Limba română, Limba franceză şi Limba engleză, sesiunea ianuarie-februarie 2011, după cum urmează:

Limba şi literatura română - Prof. univ. dr. Rodica NAGY

-  Lector univ. dr. Daniela PETROSEL

-  Conf. univ. dr. Carmen-Cornelia BALAN

Limba şi literatura franceză - Prof. univ. dr. Elena - Brânduşa STEICIUC

-  Conf. univ. dr. Simona - Aida MANOLACHE

-  Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Limba şi literatura engleză - Conf. univ. dr. Silvia MANOLIU

-  Lector univ. dr. Alexandru DIACONESCU

-  Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Art. 2 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic 1, pentru specializările Istorie şi Geografie, sesiunea ianuarie - februarie 2011 după cum urmează:

Istorie: -     Prof. univ. dr. Ştefan PURICI

-     Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Geografie: - Prof. univ. dr. Vasile EFROS

-     Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN


Art. 3 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru specializarea Ingineria produselor alimentare, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urrneazä:

Ingineria produselor alimentare - Prof. univ. dr. Sonia GUTT

Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Controlul şi expertiza produselor alimentare - Prof. univ. dr. Sonia GUTT

Conf. univ. dr. Carmen - Cornelia BALAN

Art. 4 - Se numesc Comisiile pentru colocviu de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Calculatoare, Electrotehnică generală/Energetica industrială, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urmează:

Calculatoare: Prof. univ. dr. Ştefan Gheorghe PENTIUC

-         Lector univ. dr. Daniela JEDER

Electrotehnicä generală: Conf. univ. dr. Cezar Dumitru POPA

-Lector univ. dr. Daniela JEDER

Energetica industrială:- Prof. univ. dr. Radu Dumitru PENTIUC

Lector univ. dr. Daniela JEDER

Art. 5 - Se numesc Comisiile pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Educaţie fizicâ şi sport, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urmeazà:

Educatie fizicä şi sport : Conf. univ. dr. Petru GHERVAN

- Lector univ. dr. Bogdan GROSU

Lector univ. dr. Daniela JEDER

Art. 6 - Se numesc Comisiile pentru colocviui de admitere la gradul didactic I, pentru specializările Învăţători şi Educatoare, sesiunea ianuarie - februarie 2011, după cum urmează:

Psihopedagogie:- Lector univ. dr. Otilia CLIPA

Lector univ. drd. (Prof. gr. I) Florica DIACONESCU

Limba română- Lector univ. dr. Otilia CLIPA

-Lector univ. drd. (Prof. gr, I) Florica DIACONESCU

Matematică:-     Lector univ. dr.Adina IGNAT

Lector univ. drd. (Prof gr. I) Marinela SPAC

Geografie/ Stiinte- Lector univ. dr. Adina IGNAT

Cunoaşterea mediului- Lector univ. dr. loan STAN


Istorie Lector univ. dr. Adina IGNAT

Prof. univ. dr, Mihai IACOBESCU

Educatie plastică - Lector univ. dr. Adina IGNAT

-Lector univ. dr. loan STAN

Educatie muzicală- Lector univ. dr. Adina IGNAT

Prof. gr. I Neculai CRAMAR

Educatie fizică - Lector univ. dr. Adina IGNAT

-Lector univ. dr. Bogdan GROSU

Art. 7- Serviciul Secretariat va duce la îndeplinire dispoziţiile prezenteil decizii,

Data astăzi,

Rector,                                                                            Oficiul Juridic,

Prof. univ. dr. ing. Adrian GRAUR                                                     Jurist Oana POSAŞCIUC