Formare initiala

Image

     Fiecare dintre noi am întâlnit de-a lungul timpului profesori despre care am spus la un moment dat că sunt foarte buni în domeniile lor, însă la catedră, nu reuşesc să se facă înţeleşi. Invocarea destinului sau cea a lipsei de vocaţie sunt printre cele mai uzuale explicaţii de justificare a unui astfel de eşec. Cu toate acestea, oricâtă chemare ai avea către profesia didactică, practicarea ei se face în baza unui document care certifică o minimă pregătire psihopedagogică.

 

     Programul de studii psihopedagogice se desfăşoară pe două niveluri, Nivelul I (iniţial) şi Nivelul II (de aprofundare) şi asigură cursanţilor competenţele necesare formării iniţiale pentru cariera didactică.

      Parcurgerea celor două niveluri se poate face în regim ZI concomitent cu desfăşurarea studiilor de licenţă sau master.

     Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de studii psihopedagogice pe parcursul studiilor universitare pot să parcurgă programul de studii psihopedagogice în regimul cursurilor postuniversitare. Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava organizează în fiecare an universitar studii psihopedagogice în regim postuniversitar pentru ambele niveluri de certificare pentru profesia didactică.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro