Examenul de absolvire

Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice.

Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice.

În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţin ambele examene de absolvire, fiecare cotat cu câte 5 credite.

  

Portofoliul didactic trebuie să conţină următoarele documente:

  • - fisă psihopedagogică (întocmită si completată de cursant);
  • - programa unei discipline opţionale pentru gimnaziu;
  • - test docimologic;
  • - proiectul didactic al lecţiei finale;
  • - o radiografie a scolii de aplicaţie (constatări după practica observativă);
  • - analiza critică a unui manual de specialitate;
  • - proiect logic de soft educaţional;
  • - studiu de caz – rezolvarea unei situaţii educaţionale problemă.


 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro