TAXA DE ŞCOLARIZARE

Taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2013-2014 este de 350 lei pentru studii psihopedagogice Nivel I (iniţial), anul I, anul II, anul III şi anul IV şi se achită integral sau în 2 tranşe, după cum urmează:

  • 170 lei, până la 30 octombrie 2013;
  • 180 lei, până la 28 martie 2014.

Taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2013-2014 este de 350 lei pentru studii psihopedagogice Nivel II (de aprofundare), anul I şi anul II şi se achită integral sau în 2 tranşe, după cum urmează:

  • 170 lei, până la 30 octombrie 2013;
  • 180 lei, până la 28 martie 2014.

Neplata taxei de şcolarizare în maxim 30 de zile peste termenele convenite atrage după sine EXMATRICULAREA cursantului, prin decizie a rectorului universităţii.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro