Certificatul de absolvire

Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 30 de credite, corespunzător Nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu.

            Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă şi în limba engleză cu situaţia şcolară a absolventului.

Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, se eliberează numai absolvenţilor programului de studii psihopedagogice care au obţinut diploma de licenţă .

Absolvenţii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot să primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată de universitate/DPPD, care va specifica disciplinele promovate.

Absolvenţii studiilor universitare (de licenţă, masterat sau doctorat) care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul I, pot ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu constituite din discipline şi activităţi didactice corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvite.

Posesorii certificatelor de absolvire a programului de studii psihopedagogice care urmează sau au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactică, pot să obţină certificarea didactică în noile domenii si specializări beneficiind de sistemul de transfer si recunoaştere a creditelor de studiu.

Pentru obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală (18 credite), la Instruire asistată de calculator (2 credite) şi la Practică pedagogică (2 credite). În acest caz, obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivel I, pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite, corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5credite) si Practica pedagogică (3 credite).

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro