ANUNŢ – EXAMENE PE BAZĂ DE CREDITE TRANSFERABILE

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANII II,  III şi IV

ŞI A MASTERANZILOR DIN ANUL II

  1. NIVEL I

Studenţii din anul II, III şi IV de studiu care au examene pe bază de credite transferabile (din anii precedenţi de studii) se vor prezenta la secretariatul DSPP pentru a completa o cerere după care vor plăti taxa la casierie cu cel mult 2 zile înainte de examen.

Taxa se calculează astfel:

  1. pentru examenele din anul I: valoarea taxă350 lei x nr. credite de la disciplina restantă / 10 credite;
  1. pentru examenele din anul II (FIG, FEFS, FIA, FIESC, FIM, FS): valoarea taxă350 lei x nr. credite de la disciplina restantă / 10 credite;
  1. pentru examenele din anul II (FLSC): valoarea taxă350 lei x nr. credite de la disciplina restantă / 13 credite;
  1. NIVEL II

Masteranzii din anul II de studiu care au examene pe bază de credite transferabile (din anul precedent de studiu) se vor prezenta la secretariatul facultăţii pentu a completa o cerere după care vor plati taxa la casierie cu cel mult 2 zile înainte de examen.

Taxa se calculează astfel:

  1. valoarea taxă350 lei x nr. credite de la disciplina restantă / 20 credite.

EXAMENELE SE VOR SUSŢINE CONFORM PROGRAMĂRILOR PENTRU ANUL DIN CARE FAC PARTE! STUDENŢII SUNT OBLIGAŢI SĂ SE PREZINTE LA EXAMEN CU CHITANŢA!