ANUNŢ – ACTE ADIŢIONALE

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR CARE PARCURG 2 ANI DE

STUDIU ÎNTR-UN SINGUR AN

STUDENŢI CARE PARCURG DISCIPLINELE

ANULUI  I  SIMULTAN CU CELE ANULUI II

SUNT RUGAŢI

SĂ SE PREZINTE

DE URGENTĂ

LA SECRETARIAT D.S.P.P

PENTRU SEMNAREA

ACTELOR ADIŢIONALE