Prezentare generala

     Nivelul II (de aprofundare) acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:

  • acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
  • absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de licenţă.

     Certificarea Nivelului II de studii psihopedagogice se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la Nivelul I cu cele 30 de credite de la Nivelul II, după cum urmează:

  • 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;
  • 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică si practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);
  • 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;
  • 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;
  • 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

     Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelului II , se desfăşoară conform planului de învăţământ din Anexa 4. Acest program poate fi urmat doar de absolvenţii învăţământului universitar care au absolvit Nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro