Repartizare practica studenti 2017-2018 - semestrul 1

prof_clasa

NOU ->Semestrul 1 -  Repartizare practica studenti 2017-2018 (descarca document .pdf)

Portofoliul de practica va cuprinde următoarele componente:

 

NIVEL 1

MONO SPECIALIZARE - practica observativa (studenti anul 3):
(1) FIŞA DE DOCUMENTARE în care se regăsesc informaţii relevante referitoare la unitatea şcolarǎ în care s-a desfǎşurat practica observativǎ;
(2) Programa disciplinei la care asista;
(3) Planificarea calendaristicǎ a disciplinei;
(4) Proiectul unei unităţi de învăţare;
(5) Proiectul didactic al unei lecţii din cadrul unitǎţii de învǎţare proiectate;
(6) Fise de observare a lectiilor (minim 10)

 


 

DUBLA SPECIALIZARE: - studenti anul 3 FLSC cu dublă specializare

(1) FIŞA DE DOCUMENTARE în care se regăsesc informaţii relevante referitoare la unitatea şcolarǎ în care s-a desfǎşurat practica pedagogică.
(2) Programa disciplinei pentru clasa la care se susţine lecţia finală;
(3) Planificarea calendaristicǎ semestrială/ anuală a disciplinei;
(4) Proiectul unei unităţi de învăţare;
(5) Proiectul didactic la lecţiei finale;
(6)Fisa psihopedagogică a unui elev;
(7) Testul docimologic aplicat la o lecţie (fişă de evaluare)
(8) Documente care atestă participarea la activităţi în cadrul unor proiecte ale şcolii - facultativ

NIVEL 2
(1) FIŞA DE DOCUMENTARE în care se regăsesc informaţii relevante referitoare la unitatea şcolarǎ în care s-a desfǎşurat practica pedagogică.
(2) Programa disciplinei pentru clasa la care se susţine lecţia finală;
(3) Planificarea calendaristicǎ semestrială/ anuală a disciplinei;
(4) Proiectul unei unităţi de învăţare;
(5) Proiectul didactic lecţiei finale;
(6)Fisa psihopedagogică a unui elev
(7) Testul docimologic aplicat la o lecţie (fişă de evaluare)
(8) Documente care atestă participarea la activităţi în cadrul unor proiecte ale şcolii - facultativ

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR/CURSANŢILOR CU VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT(MINIM 1 AN)

Portofoliul de practică pedagogică semestrul I  va cuprinde:

-              prezentarea şcolii unde s-a desfăşurat activitatea de practică pedagogică;

-              fişe de autoevaluare a activităţii de predare – evaluare (minim 6 ore de activitate didactică);

-              un proiect didactic la disciplina de specialitate;

-              planificarea calendaristică;

-              documente care atestă participarea la activităţi în cadrul unor proiecte ale şcolii (seminarii, concursuri, manifestări cultural-ştiinţifice etc.);

-              evaluare de la un profesor de specialitate din aceeaşi arie curriculară, având gradul didactic I sau II .

Materiale utile:

model fişă practică observativă

model fisa psihopedagogica


 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro