Examenul de absolvire

     Programul de studii psihopedagogice se finalizează cu examen de absolvire. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de studii psihopedagogice. Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin regulament de către DPPD.

     Examenul de absolvire pentru fiecare dintre cele două niveluri de certificare în profesia didactică se cotează cu 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de studii psihopedagogice.

     În cazul în care programul de studii psihopedagogice de 60 de credite este urmat ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţin ambele examene de absolvire, fiecare cotat cu câte 5 credite.

 

Examenul de absolvire constă în alcătuirea unui portofoliu care trebuie să conţină următoarele:

- studiu de caz si plan de intervenţie – adolescent atipic;

- proiect de dezvoltare instituţională sau proiect educaţional;

- proiect de lecţie cu temă interdisciplinară/transdiciplinară

- eseu de motivare a unui elev cu dificultăţi în învăţare;

- o perspectivă sociologică asupra educaţiei contemporane

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro