Plata taxa sustinere examen absolvire DSPP

În atenţia absolvenţilor DSPP de la învăţământ CU TAXĂ

Pentru susţinerea examenului de finalizare de către studenţii/cursanţii de la forma de învăţământ „cu taxă” se va plăti taxa aferentă, prevăzută în planul de taxe şi tarife aprobat de Senatul universităţii pentru anul în care se susţine acest examen, termenul limită pentru această plată fiind data limită pentru înscrierea la examenul de finalizare studii pentru care se achită taxa