Certificatul de absolvire

     Absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice de 60 de credite, corespunzător Nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.

     Certificatele de absolvire a programului de studii psihopedagogice sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, limba maternă si în limba engleză cu situaţia şcolară a absolventului.

     Absolvenţii studiilor universitare care au obţinut Certificatul de absolvire a DPPD, Nivelul II, pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal si superior constituite din discipline si activităţi corespunzătoare domeniului studiilor de licenţă absolvit.

     Pentru obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivelul II, într-un alt domeniu de licenţă absolvit, se recunosc cele 20 credite obţinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale. În acest caz, obţinerea Certificatului de absolvire a DPPD, Nivel II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite, corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro