Finalitatile programului

Finalităţile programului 

Scopul programului:

  • Formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice carierei didactice în perspectiva dimensionării europene a învăţământului românesc.

 

Obiective:

  • Redimensionarea demersului de proiectare a modelelor instituţionale şi strategiilor de instruire;
  • Valorificarea componentei axiologice în organizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii didactice;
  • Optimizarea comunicării între actorii şi partenerii câmpului educaţional.

Competenţe:

Competenţe metodologice:

·          Exersarea rolului de conceptor de curriculum plecând de la realităţile diverse ale mediului educaţional;

·          Implementarea demersurilor metodologice centrate pe productivitatea gândirii şi dezvoltării creativităţii;

·          Formarea conduitei de răspuns şi adaptare creativă la schimbările mediului curricular.

 

Competenţe de comunicare şi relaţionare

·          Utilizarea modalităţilor eficiente de transmitere a mesajului educaţional;

·          Aplicarea tehnicilor de comunicare în gestionarea situaţiilor conflictuale;

·          Construirea unui climat favorabil comunicării educaţionale.

 

Competenţe psihosociale

·          Exersarea abilităţilor de investigare a câmpului social şcolar;

·          Accentuarea componentei sociale în dezvoltarea personalităţii elevului;

·          Identificarea consecinţelor schimbării curriculare asupra sistemului de relaţii din organizarea şcolară.

 

Competenţe de management al carierei

·          Selectarea oportunităţilor de dezvoltare personală şi a carierei;

·          Experimentarea ipostazei de „decident” în dezvoltarea carierei didactice;

·          Monitorizarea traseului educaţional în perspectiva unei cariere didactice dinamice şi flexibile.