Formare continua

 Image

     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava asigură formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică (PAIDEIA şi Proiectul PHARE Calitate şi eficienţă în învăţământul rural) şi organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de obţinere a definitivatului şi gradului didactic II de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar.