Formare continua

 Image

     Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava asigură formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii personalului didactic prin programe de formare/perfecţionare periodică (PAIDEIA şi Proiectul PHARE Calitate şi eficienţă în învăţământul rural) şi organizarea cursurilor de pregătire pentru examenele de obţinere a definitivatului şi gradului didactic II de către personalul didactic din învăţământul preuniversitar.

 

citat

Educaţia
nu este pregătirea
pentru viaţă,
educaţia este
viaţa însăşi.

John Dewey

Secretariat

MARŢI - VINERI
12ºº - 14ºº
Adresa:
Universităţii 13,
cod 720229, 
Corp A, Sala A123 
Suceava, ROMÂNIA
Telefon:
+40 230 522978
+40 230 216147
interior 144 
Email: dppd@usv.ro